Pełnomocnictwa

Na niniejszej stronie internetowej sprawdzisz status pełnomocnictw przedsiębiorcy.

Dane przedsiębiorcy:
Paweł Kaczmarczyk
zam. w 25-408 Kielce, ul. Daszyńskiego 25/27 (numer PESEL 85050407779)
prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą
MULTI Paweł Kaczmarczyk z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
os. Ogrody 28 o numerze NIP: 6572514683.

Udzielone pełnomocnictwa:

Małgorzata Czernik aktualne